Parametric design workshops in WroclawWarsztaty z projektowania parametrycznego we Wrocławiu

Between February and March 2012 Przemek together with Michał Piasecki and Mateusz Zwierzycki was running parametric design workshops in Wroclaw. Participants were introduced into vast world of practical and theoretical knowledge, starting from creating simple control-point driven 3D models, ending on panelizations, ribbed structures and automatic generation of architectural drawings.

To produce physical models tutors used laser and CNC cutting, and 3D printing. Main software platforms were Generative Components and Rhino Grasshopper, however Processing was also used for simple scripting exercises.

more information is on http://www.projektowanieparametryczne.pl/?page_id=1275

 

photo Marcin Osiecki

photo Marcin Osiecki

Pomiędzy lutym a marcem 2012 Przemek poprowadził wspólnie z Michałem Piaseckim oraz Mateuszem Zwierzyckim warsztaty z projektowania parametrycznego. Uczestnicy zostali przeprowadzeni przez rozległy obszar wiedzy praktycznej i teoretycznej, poczynając od tworzenia prostych modeli 3D opartych na punktach kontrolnych, poprzez struktury żebrowane i panelizacje, aż po automatyczne generowanie dokumentacji budowlanej.

Wykorzystano techniki cyfrowego wspomagania wytwarzania takie jak cięcie kartonu laserem, wycinanie CNC w sklejce oraz druk 3D. Głównymi programami były Generative Components oraz Rhino Grasshopper, ale poruszono też programowanie w środowisku Processing.

więcej informacji znajduje się na http://www.projektowanieparametryczne.pl/?page_id=1275

 

photo Marcin Osiecki

photo Marcin Osiecki

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *