Interactive installation with Kinect and movement sensingInteraktywna instalacja z Kinectem i detekcją ruchu

Another prototype of interactive installation made with Processing. Particle spring system visualizes the speed of each particle by variable brightness, whilst moving towards physical objects sensed by Kinect 3d scanner.
Program works in two modes – at first particles are being repelled from moving persons, then moved towards them by magnetic attraction.

 

human-sensing particles from Przemek Jaworski on Vimeo.

Kolejny prototyp interaktywnej instalacji stworzonej w Processing. System sprężynujących cząsteczek (agentów) wizualizuje prędkość każdej cząsteczki za pomocą jasności i koloru, podczas gdy każda z nich porusza się w kierunku fizycznego obiektu wykrytego przez sensor Kinect.
Na video widać program w dwóch trybach – najpierw cząsteczki ‘uciekają’ od poruszających się osób, potem są do nich przyciągane.

 

human-sensing particles from Przemek Jaworski on Vimeo.

Arduino and Kinect Projects – book collaborationArduino and Kinect Projects – współudział w pisaniu książki

Przemek contributed a chapter to Arduino and Kinect Projects book, written originally by Enrique Melgar Ramos and Ciriaco Castro Diez. The chapter is a step-by-step tutorial of how to build a robotic drawing arm, driven by Kinect sensor and natural gestures. Book describes 10 do-it-yourself projects using Arduino and Kinect, original description from Amazon is as follows:

If you’ve done some Arduino tinkering and wondered how you could incorporate the Kinect?or the other way around?then this book is for you. The authors of Arduino and Kinect Projects will show you how to create 10 amazing, creative projects, from simple to complex. You’ll also find out how to incorporate Processing in your project design?a language very similar to the Arduino language.

The ten projects are carefully designed to build on your skills at every step. Starting with the Arduino and Kinect equivalent of “Hello, World,” the authors will take you through a diverse range of projects that showcase the huge range of possibilities that open up when Kinect and Arduino are combined.

 • Gesture-based Remote Control. Control devices and home appliances with hand gestures.
 • Kinect-networked Puppet. Play with a physical puppet remotely using your whole body.
 • Mood Lamps. Build your own set of responsive, gesture controllable LED lamps.
 • Drawing Robot. Control a drawing robot using a Kinect-based tangible table.
 • Remote-controlled Vehicle. Use your body gestures to control a smart vehicle.
 • Biometric Station. Use the Kinect for biometric recognition and checking Body Mass Indexes.
 • 3D Modeling Interface. Learn how to use the Arduino LilyPad to build a wearable 3D modelling interface.
 • 360? Scanner. Build a turntable scanner and scan any object 360? using only one Kinect.
 • Delta Robot. Build and control your own fast and accurate parallel robot.

Video demonstrating the robot described in mentioned chapter is on vimeo.

If you’re interested in tinkering with kinetic installations, this is definitely the position to get!

Link :

http://www.amazon.com/Arduino-Kinect-Projects-Design-Build/dp/1430241675

 

 

 

Przemek napisał rozdział do książki ‘Arduino and Kinect Projects’ , napisanej przez Enrique Melgar Ramos’a i Ciriaco Castro. Rozdział opisuje krok po kroku jak zbudować robotyczne ramię rysujące po papierze pisakiem, sterowane sensorem Kinect i naturalnymi gestami wykonywanymi przez użytkownika. Poza tym książka opisuje 10 projektów w stylu ‘zrób-to-sam’, wszystkie z nich używają Arduino i Kinecta. Oryginalny opis ze strony Amazon.com poniżej :

If you’ve done some Arduino tinkering and wondered how you could incorporate the Kinect?or the other way around?then this book is for you. The authors of Arduino and Kinect Projects will show you how to create 10 amazing, creative projects, from simple to complex. You’ll also find out how to incorporate Processing in your project design?a language very similar to the Arduino language.

The ten projects are carefully designed to build on your skills at every step. Starting with the Arduino and Kinect equivalent of “Hello, World,” the authors will take you through a diverse range of projects that showcase the huge range of possibilities that open up when Kinect and Arduino are combined.

 • Gesture-based Remote Control. Control devices and home appliances with hand gestures.
 • Kinect-networked Puppet. Play with a physical puppet remotely using your whole body.
 • Mood Lamps. Build your own set of responsive, gesture controllable LED lamps.
 • Drawing Robot. Control a drawing robot using a Kinect-based tangible table.
 • Remote-controlled Vehicle. Use your body gestures to control a smart vehicle.
 • Biometric Station. Use the Kinect for biometric recognition and checking Body Mass Indexes.
 • 3D Modeling Interface. Learn how to use the Arduino LilyPad to build a wearable 3D modelling interface.
 • 360? Scanner. Build a turntable scanner and scan any object 360? using only one Kinect.
 • Delta Robot. Build and control your own fast and accurate parallel robot.

Video pokazujące opisywanego robota w akcji jest do obejrzenia na  vimeo.

Książkę można kupić klikając na link poniżej :

http://www.amazon.com/Arduino-Kinect-Projects-Design-Build/dp/1430241675

 

 

 

Kinect workshops at Bartlett, UCL, 07-11 November 2011Warsztaty Kinect na Bartlett, UCL, 7-11 Listopad 2011

Between 7th and 11th of November, Przemek Jaworski together with Madhav Kidao taught a hands-on workshop on Kinect and interactive techniques. Main purpose was to use body as an interface, explore alternative data input techniques in design, and create augmented spaces that react to user movement. Techniques used included : gesture recognition, skeleton/hand/finger tracking, body movement detection and similar.

In addition, most of the installations were coupled with agent-based systems, to provide artificial collective intelligence environment, which was enriching the interactive layer, and providing live feedback on movements/data input.

W dniach 7-11 listopada Przemek Jaworski razem z Madhavem Kidao (UCL) prowadził praktyczne warsztaty z użyciem urządzenia Microsoft Kinect w kontekście technik interaktywnych. Głównym celem było wykorzystanie ciała ludzkiego jako interfejsu, oraz eksplorowanie alternatywnych technik nawigacji i wprowadzania danych projektowych. Użyto kilku najciekawszych technik augmentowanej rzeczywistości i reaktywnych przestrzeni czułych na ruch użytkownika : rozpoznawanie gestów, śledzenie szkieletu/dłoni/palców, detekcja ruchu itp.

Dodatkowo większość instalacji była sprzężona z generatywnymi systemami agentów, aby stworzyć środowisko oparte na zbiorowej inteligencji, wzbogacającej warstwę interaktywną o nieprzewidywalny ruch, światło i kształt