Interactive installation with Kinect and movement sensingInteraktywna instalacja z Kinectem i detekcją ruchu

Another prototype of interactive installation made with Processing. Particle spring system visualizes the speed of each particle by variable brightness, whilst moving towards physical objects sensed by Kinect 3d scanner.
Program works in two modes – at first particles are being repelled from moving persons, then moved towards them by magnetic attraction.

 

human-sensing particles from Przemek Jaworski on Vimeo.

Kolejny prototyp interaktywnej instalacji stworzonej w Processing. System sprężynujących cząsteczek (agentów) wizualizuje prędkość każdej cząsteczki za pomocą jasności i koloru, podczas gdy każda z nich porusza się w kierunku fizycznego obiektu wykrytego przez sensor Kinect.
Na video widać program w dwóch trybach – najpierw cząsteczki ‘uciekają’ od poruszających się osób, potem są do nich przyciągane.

 

human-sensing particles from Przemek Jaworski on Vimeo.

Kinect workshops at Bartlett, UCL, 07-11 November 2011Warsztaty Kinect na Bartlett, UCL, 7-11 Listopad 2011

Between 7th and 11th of November, Przemek Jaworski together with Madhav Kidao taught a hands-on workshop on Kinect and interactive techniques. Main purpose was to use body as an interface, explore alternative data input techniques in design, and create augmented spaces that react to user movement. Techniques used included : gesture recognition, skeleton/hand/finger tracking, body movement detection and similar.

In addition, most of the installations were coupled with agent-based systems, to provide artificial collective intelligence environment, which was enriching the interactive layer, and providing live feedback on movements/data input.

W dniach 7-11 listopada Przemek Jaworski razem z Madhavem Kidao (UCL) prowadził praktyczne warsztaty z użyciem urządzenia Microsoft Kinect w kontekście technik interaktywnych. Głównym celem było wykorzystanie ciała ludzkiego jako interfejsu, oraz eksplorowanie alternatywnych technik nawigacji i wprowadzania danych projektowych. Użyto kilku najciekawszych technik augmentowanej rzeczywistości i reaktywnych przestrzeni czułych na ruch użytkownika : rozpoznawanie gestów, śledzenie szkieletu/dłoni/palców, detekcja ruchu itp.

Dodatkowo większość instalacji była sprzężona z generatywnymi systemami agentów, aby stworzyć środowisko oparte na zbiorowej inteligencji, wzbogacającej warstwę interaktywną o nieprzewidywalny ruch, światło i kształt

Interactive Table at HackdaysStół interaktywny zaprezentowany na Hackdays

During this year’s Hackdays cultural and networking event in Łódź, model of tangible urban table was presented by Jawor Design Studio. Table serves as an aid in urban design, providing realtime feedback on design decisions.

Podczas odbywającej się w Łodzi imprezy kulturalno-networkingowej Hackdays, został zaprezentowany stół interaktywny do projektowania urbanistycznego, zaprojektowany przez Jawor Design Studio.

Grafik cover video

Very recently I was involved in writing Processing program, that was supposed to generate graphics for front cover of ‘Grafik’ magazine. Actually, the program was used on entire issue, producing vector fields from page context – images and text blocks, but most interesting part is dynamic flow.
In this collaboration with computational designer Jonathan Rabagliati, we overlayed particle system on top of generated vector field, creating network of ‘flows’, moving through page context. Some of the agents, in dense neighbourhoods start releasing ‘trails’ wandering through screen, omitting obstacles and trying to find their best way.

dynamic flow

Process is illustrated in this video :

result may be seen on the cover of June 2009 issue.