Hackdays in Łodź, 18-21 August 2011Hackdays w Łodzi, 18-21 Sierpień 2011

Hackdays is an event bringing together artists, professionals, experimenters, and various sorts of creative minds to exchange information and mutual inspiration. Theme loosely revolves around the issues of physical computing, interaction and the use of multimedia in art and design.

Przemek will present two short lectures:

August 19, “Parametric and generative design in architecture and design. From modern 3Dmodeling techniques to digital fabrication ”

August 20 “Virtual models in the physical world – the interaction through the prism of tangible media installations”

link to the event: http://hackdays.pl/

Hackdays jest to wydarzenie skupiające artystów, profesjonalnych twórców, eksperymentatorów oraz wszelakij maści kreatywne umysły w celu wymiany informacji i wzajemnej inspiracji. Temat luźno orbituje wokół zagadnień ‘namacalnej komputacji” (physical computing) oraz interakcji i użycia multimediów w sztuce i designie.

Przemek zaprezentuje dwa krótkie wykłady :

19 sierpnia ?Projektowanie parametryczne i generatywne w architekturze i designie. Od nowoczesnych technik modelowania 3D do cyfrowej fabrykacji?

20 sierpnia “Wirtualne modele w fizycznym świecie – interakcja poprzez pryzmat namacalnych instalacji multimedialnych”

zapraszamy !

link do strony eventu : http://hackdays.pl/

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *