Parametric and generative architecture – exhibition!Architektura parametryczna i generatywna – wystawa!

On Friday 7th of December together with LabDigiFab research group we’re planning to open an exhibition on computational architecture and digital fabrication techniques. The opening will take place in Oławska 21 street, in Headquarters  of SARP (Society of Polish Architects), the vernissage  starts at 7pm, everybody is welcome to attend!

On Friday 7th of December together with LabDigiFab research group we’re planning to open an exhibition on computational architecture and digital fabrication techniques. The opening will take place in Oławska 21 street, in Headquarters  of SARP (Society of Polish Architects), the vernissage  starts at 7pm, everybody is welcome to attend!

Presentations from Hackdays – videosPrezentacje z Hackdays w Łodzi – nagrania wideo

Organizers of Hackdays conference uploaded Przemek’s presentation videos to blip.tv portal

First presentation : Parametric and generative design in architecture and design : From modern 3d modelling techniques to digital fabrication.

direct link tutaj

Presentation two : Virtual models in real world – interaction through tangible multimedia installations

direct link tutaj

More videos of presentations from Łódź can be viewed under link below:

http://blip.tv/hackdaysW serwisie blip.tv ukazały się nagrania z prezentacji Przemka w Łodzi.

Prezentacja pierwsza : Projektowanie parametryczne i generatywne w architekturze i designie. Od nowoczesnych technik modelowania 3D do cyfrowej fabrykacji.

bezpośredni link tutaj

Prezentacja druga : Wirtualne modele w fizycznym świecie – interakcja poprzez pryzmat namacalnych instalacji multimedialnych

bezpośredni link tutaj

Więcej nagrań z prezentacji, które odbyły się w Łodzi pod poniższym linkiem :

http://blip.tv/hackdays

Interactive Table at HackdaysStół interaktywny zaprezentowany na Hackdays

During this year’s Hackdays cultural and networking event in Łódź, model of tangible urban table was presented by Jawor Design Studio. Table serves as an aid in urban design, providing realtime feedback on design decisions.

Podczas odbywającej się w Łodzi imprezy kulturalno-networkingowej Hackdays, został zaprezentowany stół interaktywny do projektowania urbanistycznego, zaprojektowany przez Jawor Design Studio.

Hackdays in Łodź, 18-21 August 2011Hackdays w Łodzi, 18-21 Sierpień 2011

Hackdays is an event bringing together artists, professionals, experimenters, and various sorts of creative minds to exchange information and mutual inspiration. Theme loosely revolves around the issues of physical computing, interaction and the use of multimedia in art and design.

Przemek will present two short lectures:

August 19, “Parametric and generative design in architecture and design. From modern 3Dmodeling techniques to digital fabrication ”

August 20 “Virtual models in the physical world – the interaction through the prism of tangible media installations”

link to the event: http://hackdays.pl/

Hackdays jest to wydarzenie skupiające artystów, profesjonalnych twórców, eksperymentatorów oraz wszelakij maści kreatywne umysły w celu wymiany informacji i wzajemnej inspiracji. Temat luźno orbituje wokół zagadnień ‘namacalnej komputacji” (physical computing) oraz interakcji i użycia multimediów w sztuce i designie.

Przemek zaprezentuje dwa krótkie wykłady :

19 sierpnia ?Projektowanie parametryczne i generatywne w architekturze i designie. Od nowoczesnych technik modelowania 3D do cyfrowej fabrykacji?

20 sierpnia “Wirtualne modele w fizycznym świecie – interakcja poprzez pryzmat namacalnych instalacji multimedialnych”

zapraszamy !

link do strony eventu : http://hackdays.pl/

Presentation in Wrocław, 26 May 2011Prezentacja we Wrocławiu, 26 May 2011

Przemek will present during architectural conference in Wrocław, Hotel Panorama. Presentation will cover various aspects of contemporary computer-aided design techniques, especially focusing on generative and parametric approach in context of fabrication of architectural components.

Other presenters will include companies such as OWA Polska (acoustics), Luxima lighting, Fakro (windows), Cersanit (ceramics), Opoczno (ceramics), Mira and DuPont Poland (corian).

More information can be found on Virtus website or on facebook.

virtus_prezentacja_20110526

26 maja Przemek weźmie udział w konferencji architektów, zarządców i inwestorów organizowanej przez firmę Virtus. Prezentacja odbędzie się we Wrocławiu w Hotelu Panorama i obejmie różne aspekty związane z nowoczesnym projektowaniem, skupiając się głównie na algorytmach i użyciu technik parametrycznych w kontekście cyfrowo wspomaganego wytwarzania komponentów architektonicznych.

Inni prezenterzy to między innymi przedstawiciele firm takich jak  OWA Polska (akustyka), Luxima lighting, Fakro (okna), Cersanit, Opoczno, Mira and DuPont Poland (producent corianu).

Więcej informacji jest dostępnych na stronie firmy Virtus lub na facebooku.

virtus_prezentacja_20110526