Zmorph 3d printer development – chamberDrukarka Zmorph – nowy projekt komory

Zmorph is evolving to next stage – now it’s being equipped with enclosure (chamber) that keeps the heat inside and prevents plastic from warping due to rapid cooling. Idea is now entering testing phase, we’re hoping that it will perform as expected. Keep your fingers crossed! 🙂

 

 Zmorph ewoluuje do następnego etapu – już wkrótce będzie wyposażony w obudowę (komorę) która trzyma temperaturę wydruku na wysokim poziomie i przeciwdziała podkurczaniu się warstw plastiku w wyniku chłodzenia. Pomysł wchodzi w fazę prototypowania i testowania, mamy nadzieję, że będzie działał jak przewidujemy. Trzymajcie kciuki! 🙂

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *