Presentations from Hackdays – videosPrezentacje z Hackdays w Łodzi – nagrania wideo

Organizers of Hackdays conference uploaded Przemek’s presentation videos to blip.tv portal

First presentation : Parametric and generative design in architecture and design : From modern 3d modelling techniques to digital fabrication.

direct link tutaj

Presentation two : Virtual models in real world – interaction through tangible multimedia installations

direct link tutaj

More videos of presentations from Łódź can be viewed under link below:

http://blip.tv/hackdaysW serwisie blip.tv ukazały się nagrania z prezentacji Przemka w Łodzi.

Prezentacja pierwsza : Projektowanie parametryczne i generatywne w architekturze i designie. Od nowoczesnych technik modelowania 3D do cyfrowej fabrykacji.

bezpośredni link tutaj

Prezentacja druga : Wirtualne modele w fizycznym świecie – interakcja poprzez pryzmat namacalnych instalacji multimedialnych

bezpośredni link tutaj

Więcej nagrań z prezentacji, które odbyły się w Łodzi pod poniższym linkiem :

http://blip.tv/hackdays

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *