Presentations from Hackdays – videosPrezentacje z Hackdays w Łodzi – nagrania wideo

Organizers of Hackdays conference uploaded Przemek’s presentation videos to blip.tv portal

First presentation : Parametric and generative design in architecture and design : From modern 3d modelling techniques to digital fabrication.

direct link tutaj

Presentation two : Virtual models in real world – interaction through tangible multimedia installations

direct link tutaj

More videos of presentations from Łódź can be viewed under link below:

http://blip.tv/hackdaysW serwisie blip.tv ukazały się nagrania z prezentacji Przemka w Łodzi.

Prezentacja pierwsza : Projektowanie parametryczne i generatywne w architekturze i designie. Od nowoczesnych technik modelowania 3D do cyfrowej fabrykacji.

bezpośredni link tutaj

Prezentacja druga : Wirtualne modele w fizycznym świecie – interakcja poprzez pryzmat namacalnych instalacji multimedialnych

bezpośredni link tutaj

Więcej nagrań z prezentacji, które odbyły się w Łodzi pod poniższym linkiem :

http://blip.tv/hackdays

Interactive Table at HackdaysStół interaktywny zaprezentowany na Hackdays

During this year’s Hackdays cultural and networking event in Łódź, model of tangible urban table was presented by Jawor Design Studio. Table serves as an aid in urban design, providing realtime feedback on design decisions.

Podczas odbywającej się w Łodzi imprezy kulturalno-networkingowej Hackdays, został zaprezentowany stół interaktywny do projektowania urbanistycznego, zaprojektowany przez Jawor Design Studio.